Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov


» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Renesancia.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu Renesancia.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

 

2. Objednávka


Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Popis tovaru, jeho vlastnosti, vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade sú len informa­tívneho charakteru.

 

 

 

3. Storno objednávky


a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

 

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

 

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti a nejedná sa o sortiment podliehajúci Obchodnému zákonníku (napr. profesionálne zariadenia) má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
» tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
» tovar  nesmie mať známky mechanického poškodenia
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, dokladu o kúpe, prípadne záručného listu a návodu
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku na adresu:
M+B, spol. s.r.o
Sládkovičova 4
984 01  Lučenec

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 2 týždňov po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 

5. Dodacie podmienky


a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 7 pracovných dní od jej potvrdenia.

 

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

6. Platba a preprava


a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možností:
dobierka (hotovosť)
prevodný príkaz

 

b) Pri nákupe nad 300 €uro na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia. (samozrejme všetko je otázkou dohody :)

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 

7. Osobné prevzatie tovaru


Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu Renesancia.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

 

8. Záruka, reklamácie a servis


a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

 

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby.
Tretí rok (prípadne ďalšie roky) sa rozumie: záruka na náhradné diely, prácu technika, nie však výmena neopraviteľného spotrebiča, resp. s nerentabilnou opravou, za nový kus. Tretí rok platí len v prípade predaja firmou M+B sro. koncovému zákazníkovi.
V prípade komerčného využitia je záruka podľa podmienok importéra/ výrobcu značky.
Kupujúci je povinný doručiť (prípadne odovzdať /podľa dohody/) reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, prípadne zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru počas prepravy k predávajúcemu, vrátane manuálov a záručného listu, alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

9. Záverečné ustanovenia


Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Tovar nemali na sklade, pani ma hneď kontaktovala a ponúkla alternatívu. Všetko ochotne vysvetlila. Tovar nakoniec dodaný podľa dohody.

Overený zákazník,

Jedna z najlepších skúseností, odporúčam. Rýchlosť dodania, komunikácia, flexibilita.

Overený zákazník,

Veľmi dobrá komunikácia obchodu. Ešte mi aj dopredu zavolali či mi termín doručenia vyhovuje. Super.

Overený zákazník,